Avís Legal

El lloc web a què ha accedit és propietat de agendasescolares.com. El domicili social de l’empresa al municipi de Jerez de la Frontera. Correu electrònic de contacte: info@edidactica.com

DES www.agendasescolares.com ES FA SABER ALS USUARIS:

1. Que els serveis d’edició prestats per agendasescolares.com queden subjectes a aquest avís legal, així com a les condicions generals de contractació corresponents a l’tipus de subscripció de l’servei contractada per l’usuari.

2. Que l’ús dels serveis de www.agendasescolares.com, així com el mer ús o visita a el lloc atribueix la condició d’Usuari de la present web, implicant l’acceptació de totes les condicions i advertències incloses en aquest Avís Legal. L’usuari es troba per tant obligat a respectar el present Avís Legal, fent un ús correcte de www.agendasescolares.com, d’acord amb la Llei i a les presents condicions. El perfil d’l’Usuari és personal i intransferible.

3. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Que agendasescolares.com respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en concret, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal al costat de les seves normes de desenvolupament, la privacitat de els usuaris i el secret i seguretat de les dades de caràcter personal. Per aconseguir aquest objectiu, des agendasescolares.com adoptem totes les mesures organitzatives i tècniques necessàries per tal d’evitar qualsevol tipus de pèrdua, ús inadequat, alteració o sostracció de les dades personals facilitades per l’Usuari. No obstant això, l’Usuari accepta expressament que a Internet les mesures de seguretat no tenen una eficàcia absoluta. Que les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari són obtinguts per al seu tractament, sempre que sigui adequat i pertinent per a la finalitat i àmbit determinat, legítim i explícit per al qual s’han obtingut. Les dades de caràcter personal seran cancel·lades en el moment en que deixin de ser necessàries per a tal finalitat, així com quan sigui sol·licitat per part de la titular en l’exercici dels seus drets de cancel·lació. En cas de cessió a tercers de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, agendasescolares.com comunicarà tal cessió als afectats, detallant la finalitat que es va a donar als esmentats dades de caràcter personal, juntament amb la identitat dels cessionaris . En el moment en què es recaptin dades de caràcter personal per mitjà d’www.agendasescolares.com, serà l’Usuari l’únic responsable respecte de l’emplenament dels formularis corresponents amb dades falses, d’escassa exactitud, no complets o desactualitzats. A l’hora de d’emplenar els formularis amb les dades de caràcter personal, l’Usuari queda informat prèvia, clara i inequívocament dels següents aspectes: – Existència d’un fitxer o tractament de dades de caràcter personal. – Inscripció de el fitxer en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades. – Caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que, si s’escau els siguin plantejades, així com de les conseqüències de l’obtenció de les dades o la negativa a subministrar-les. – Possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. – Identitat i direcció de l’responsable de l’tractament de les dades. Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què agendasescolares.com utilitza les dades dels seus usuaris, escriviu-nos a l’adreça de correu electrònic: info@edidactica.com

4. POLÍTICA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Que agendasescolares.com, així com els diferents autors subscrits als serveis prestats per l’empresa, són titulars dels drets de propietat intel·lectual de tots els elements que componen www.agendasescolares.com. Destaquen dins d’aquests elements, juntament amb altres, el disseny, el codi font, l’estructura de la navegació del web, bases de dades, obres, fotografies, imatges, etc …. agendasescolares.com és titular dels drets de explotació dels esmentats elements en totes les seves formes, especialment pel que fa a drets de distribució, comunicació pública, transformació i reproducció. L’ocupació no autoritzat dels elements de www.agendasescolares.es subjectes a drets de propietat intel·lectual de titularitat de agendasescolares.com o de tercers donarà lloc a les responsabilitats que determini la llei.

5. POLÍTICA DE L’USUARI
Que el present avís legal regula l’accés i ocupació del Lloc web www.agendasescolares.com, especialment l’accés gratuït a l’Portal, ja que el mer accés atribueix la condició d’Usuari per part de l’visitant. No obstant, en cas de subscripció als serveis de pagament prestats per agendasescolares.com, l’Usuari quedarà subjecte tant a aquest avís legal com a les Condicions Generals previstes en els diferents tipus de subscripció. L’Usuari queda expressament obligat a no emprar www.agendasescolares.es de forma mes enllà de la prevista en el present Avís Legal, fent un ús seriós i responsable, d’acord amb l’ordre públic, els bons costums i la legislació vigent. L’Usuari té expressament prohibit l’ús de www.agendasescolares.com amb finalitats lesives als interessos de agendasescolares.com o de tercers. L’Usuari queda igualment obligat expressament a no danyar, sobrecarregar o inutilitzar les xarxes, servidors, productes o aplicacions que formin part del Lloc web o de tercers. agendasescolares.com no es troba obligada a controlar l’absència de virus o qualsevol tipus d’element informàtic nociu, de manera que l’Usuari queda obligat expressament a garantir, per mitjà d’l’ús d’eines adequades, la detecció i desinfecció d’aquest tipus d’elements. Per tant, agendasescolares.com no es fa responsable en cap cas dels danys o errors que es puguin produir en l’equip informàtic, fitxers o documents de l’Usuari durant l’experiència de navegació a www.agendasescolares.es. Igualment, l’Usuari haurà d’emprar sistemes de navegació actualitzats per obtenir una experiència de navegació completa i satisfactòria, de manera que agendasescolares.com no es fa responsable dels problemes derivats de les mancances informàtiques de l’Usuari o de les fallades produïdes en el seu equip. agendasescolares.com es compromet a desenvolupar les seves majors esforços amb l’objecte d’evitar errors, suspensions o interrupcions en el contingut o serveis prestats des www.agendasescolares.com, esmenant o actualitzant el Lloc amb l’objecte que l’Usuari tingui una experiència de navegació plena i satisfactòria. No obstant això, agendasescolares.com no garanteix la inexistència dels problemes descrits, i, per tant, no és responsable dels perjudicis o danys que puguin produir-se en l’Usuari

Política de Privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Que agendasescolares.com respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en concret, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal al costat de les seves normes de desenvolupament, la privacitat de els usuaris i el secret i seguretat de les dades de caràcter personal. Per aconseguir aquest objectiu, des agendasescolares.com adoptem totes les mesures organitzatives i tècniques necessàries per tal d’evitar qualsevol tipus de pèrdua, ús inadequat, alteració o sostracció de les dades personals facilitades per l’Usuari. No obstant això, l’Usuari accepta expressament que a Internet les mesures de seguretat no tenen una eficàcia absoluta. Que les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari són obtinguts per al seu tractament, sempre que sigui adequat i pertinent per a la finalitat i àmbit determinat, legítim i explícit per al qual s’han obtingut. Les dades de caràcter personal seran cancel·lades en el moment en que deixin de ser necessàries per a tal finalitat, així com quan sigui sol·licitat per part de la titular en l’exercici dels seus drets de cancel·lació. En cas de cessió a tercers de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, agendasescolares.com comunicarà tal cessió als afectats, detallant la finalitat que es va a donar als esmentats dades de caràcter personal, juntament amb la identitat dels cessionaris . En el moment en què es recaptin dades de caràcter personal per mitjà d’www.agendasescolares.es, serà l’Usuari l’únic responsable respecte de l’emplenament dels formularis corresponents amb dades falses, d’escassa exactitud, no complets o desactualitzats. A l’hora de d’emplenar els formularis amb les dades de caràcter personal, l’Usuari queda informat prèvia, clara i inequívocament dels següents aspectes: – Existència d’un fitxer o tractament de dades de caràcter personal. – Inscripció de el fitxer en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades. – Caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que, si s’escau els siguin plantejades, així com de les conseqüències de l’obtenció de les dades o la negativa a subministrar-les. – Possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. – Identitat i direcció de l’responsable de l’tractament de les dades. Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què agendasescolares.com utilitza les dades dels seus usuaris, escriviu-nos a l’adreça de correu electrònic: info@edicatica.com

4. POLÍTICA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Que agendasescolares.com, així com els diferents autors subscrits als serveis prestats per l’empresa, són titulars dels drets de propietat intel·lectual de tots els elements que componen www.agendasescolares.es. Destaquen dins d’aquests elements, juntament amb altres, el disseny, el codi font, l’estructura de la navegació del web, bases de dades, obres, fotografies, imatges, etc …. agendasescolares.com és titular dels drets de explotació dels esmentats elements en totes les seves formes, especialment pel que fa a drets de distribució, comunicació pública, transformació i reproducció. L’ocupació no autoritzat dels elements de www.agendasescolares.es subjectes a drets de propietat intel·lectual de titularitat de agendasescolares.com o de tercers donarà lloc a les responsabilitats q determini la llei.

5. POLÍTICA DE L’USUARI
Que el present avís legal regula l’accés i ocupació del Lloc web www.agendasescolares.es, especialment l’accés gratuït a l’Portal, ja que el mer accés atribueix la condició d’Usuari per part de l’visitant. No obstant, en cas de subscripció als serveis de pagament prestats per agendasescolares.com, l’Usuari quedarà subjecte tant a aquest avís legal com a les Condicions Generals previstes en els diferents tipus de subscripció. L’Usuari queda expressament obligat a no emprar www.agendasescolares.es de forma mes enllà de la prevista en el present Avís Legal, fent un ús seriós i responsable, d’acord amb l’ordre públic, els bons costums i la legislació vigent. L’Usuari té expressament prohibit l’ús de www.agendasescolares.es amb finalitats lesives als interessos de agendasescolares.com o de tercers. L’Usuari queda igualment obligat expressament a no danyar, sobrecarregar o inutilitzar les xarxes, servidors, productes o aplicacions que formin part del Lloc web o de tercers. agendasescolares.com no es troba obligada a controlar l’absència de virus o qualsevol tipus d’element informàtic nociu, de manera que l’Usuari queda obligat expressament a garantir, per mitjà d’l’ús d’eines adequades, la detecció i desinfecció d’aquest tipus d’elements. Per tant, agendasescolares.com no es fa responsable en cap cas dels danys o errors que es puguin produir en l’equip informàtic, fitxers o documents de l’Usuari durant l’experiència de navegació a www.agendasescolares.es. Igualment, l’Usuari haurà d’emprar sistemes de navegació actualitzats per obtenir una experiència de navegació completa i satisfactòria, de manera que agendasescolares.com no es fa responsable dels problemes derivats de les mancances informàtiques de l’Usuari o de les fallades produïdes en el seu equip. agendasescolares.com es compromet a desenvolupar les seves majors esforços amb l’objecte d’evitar errors, suspensions o interrupcions en el contingut o serveis prestats des www.agendasescolares.es, esmenant o actualitzant el Lloc amb l’objecte que l’Usuari tingui una experiència de navegació plena i satisfactòria. No obstant això, agendasescolares.com no garanteix la inexistència dels problemes descrits, i, per tant, no és responsable dels perjudicis o danys que puguin produir-se en l’Usuari

EDIDÁCTICA
×
×

Cistella

× Contactar per WhatsApp