CLÁUSULAS XURÍDICAS

1. INTRODUCIÓN A información ou os datos persoais que nos proporcione serán tratados segundo o disposto nesta Política de privacidade. Ao usar este sitio web, acepta o tratamento da devandita información e datos e declara que toda a información ou datos que nos proporciona son certos e corresponden á realidade. Cada vez que use este sitio web, estará baixo a aplicación da Política de privacidade vixente en todo momento e deberá revisar o devandito texto para verificar que está satisfeito con el.

 

2. PROTECCIÓN DE DATOS – LOPD

Arquivos. De conformidade co artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informamos de que os datos persoais facilitados a esta empresa, xa sexan do interesado ou dunha persoa autorizada por el, incorporaranse a debidamente rexistrados ficheiros dos que é responsable EDITORIAL DIDÁCTICA TECNOLÓGICA, SL, sendo necesario polos servizos que ofrece. Cesión. Os seus datos só se utilizarán para os fins mencionados e non serán cedidos a terceiros, agás aquelas comunicacións ás autoridades, organismos ou oficinas das administracións públicas que fose consentida polo interesado ou persoa autorizada por el para o adecuado cumprimento. das obrigas derivadas dos servizos contratados ou obrigatorios ou autorizados pola lei ARCO Se desexa exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, pode facelo escribindo ao seguinte enderezo: C / CRIANZA 11, 11408 JEREZ. Confidencialidade. EDITORIAL DIDÁCTICA TECNOLÓGICA, S.L. , garante a confidencialidade dos datos persoais nos seus ficheiros e adoptará as medidas regulamentarias que eviten, na medida do posible, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Unha vez que os datos persoais proporcionados xa non sexan necesarios, cancelaranse nos nosos ficheiros e serán destruídos ou devoltos ao propietario dos datos, segundo o caso, dos soportes nos que se recolla a información cos datos persoais proporcionados, sen que se permita a conservación de copias da devandita información.

 

3. LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO – LSSI-CE
En cumprimento dos requisitos de información esixidos na LSSI-CE, proporcionámoslle a seguinte información: Nome da empresa: EDITORIAL DIDÁCTICA TECNOLÓGICA, S.L. N.I.F: B11927746 Domicilio social: C / CRIANZA 11 11408 JEREZ. Correo electrónico: rexistrado no Rexistro mercantil de Cádiz, tomo 2159 – Folio 43, páxina CA 48194

EDIDÁCTICA
×
×

Carrito

× Contacto por WhatsApp